Facultatea de Biologie și Geologie

Facultatea de Biologie și Geologie este una dintre cele 21 de facultăți ale Universității Babeș-Bolyai și este considerată a fi una dintre cele mai bune din România. Activitățile facultății se concentrează pe pregătirea de specialiști în diferite domenii ale biologiei și geologiei.

Studenți, asistenți cercetători și cadre didactice lucrează împreună la proiecte diverse de cercetare cum ar fi:

  • izolarea procariotelor din lacurile sărate ale Transilvaniei
  • cercetări în domeniul cancerului
  • stresul fiziologic indus de compuși toxici
  • gene implicate în rezistența bacteriană
  • cercetări imunologice

Toate cercetările se desfășoară în cadrul laboratoarelor din facultate, dar și în Centrul de Microscopie Electronică și Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Științe al Universității Babeș-Bolyai.

BiochemistryFaculty of Biology and Geology Biochemistry - Biophysics - Molecular Biology LaboratoriesElectron Microscopy CenterWelcome to the Faculty Botanical Garden Microscopy LaboratoryMicrobiology LaboratoryBioChemBiochemMicrobiologyPlant Genetic Engeneering Group - LaboratoryMicroscopeBiochemistry and ProteomicsPlant PhysiologyIMG_0622